LinguaBoosterизучение иностранных языков

Английские глаголы с переводом - страница 60

Base Form Past Simple Past Participle Gerund Перевод
pack
[pæk]
[pæk]
packed
[ˈpækt]
[pækt]
packed
[ˈpækt]
[pækt]
packing
[ˈpækɪŋ]
[ˈpækɪŋ]
упаковывать,
паковать,
собрать
package
[ˈpækɪdʒ]
[ˈpækɪdʒ]
packaged
[ˈpækɪdʒd]
[ˈpækɪdʒd]
packaged
[ˈpækɪdʒd]
[ˈpækɪdʒd]
packaging
[ˈpækɪdʒɪŋ]
[ˈpækɪdʒɪŋ]
упаковать,
пакетировать
page
[peɪdʒ]
[peɪdʒ]
paged
[ˈpeɪdʒd]
[peɪdʒd]
paged
[ˈpeɪdʒd]
[peɪdʒd]
paging
[ˈpeɪdʒɪŋ]
[ˈpeɪdʒɪŋ]
pain
[peɪn]
[peɪn]
pained
[peɪnd]
[peɪnd]
pained
[peɪnd]
[peɪnd]
paining
[ˈpeɪnɪŋ]
[ˈpeɪnɪŋ]
болеть,
мучить
paint
[peɪnt]
[peɪnt]
painted
[ˈpeɪntəd]
[ˈpeɪntɪd]
painted
[ˈpeɪntəd]
[ˈpeɪntɪd]
painting
[ˈpeɪntɪŋ]
[ˈpeɪntɪŋ]
красить,
рисовать,
писать
pamper
[ˈpæmpər]
[ˈpæmpə]
pampered
[ˈpæmpərd]
[ˈpæmpəd]
pampered
[ˈpæmpərd]
[ˈpæmpəd]
pampering
[ˈpæmpərɪŋ]
[ˈpæmpərɪŋ]
баловать,
холить,
нежить
pan
[pæn]
[pæn]
panned
[ˈpænd]
[pænd]
panned
[ˈpænd]
[pænd]
panning
[ˈpænɪŋ]
[ˈpænɪŋ]
панорамировать,
намывать,
подвергнуть резкой критике
pardon
[ˈpɑːrdn]
[ˈpɑːd(ə)n]
pardoned
[ˈpɑːrdənd]
[ˈpɑːdənd]
pardoned
[ˈpɑːrdənd]
[ˈpɑːdənd]
pardoning
[ˈpɑːrdənɪŋ]
[ˈpɑːdənɪŋ]
извинять,
прощать,
амнистировать
park
[pɑːrk]
[pɑːk]
parked
[ˈpɑːrkt]
[pɑːkt]
parked
[ˈpɑːrkt]
[pɑːkt]
parking
[ˈpɑrkɪŋ]
[ˈpɑːkɪŋ]
припарковать
part
[pɑːrt]
[pɑːt]
parted
[ˈpɑːrtəd]
[ˈpɑːtɪd]
parted
[ˈpɑːrtəd]
[ˈpɑːtɪd]
parting
[ˈpɑːrtɪŋ]
[ˈpɑːtɪŋ]
расставаться
participate
[pɑːrˈtɪsɪpeɪt]
[pɑːˈtɪsɪpeɪt]
participated
[parˈtɪsəˌpetəd]
[pɑːˈtɪsɪpeɪtɪd]
participated
[parˈtɪsəˌpetəd]
[pɑːˈtɪsɪpeɪtɪd]
participating
[parˈtɪsəˌpetɪŋ]
[pɑːˈtɪsɪpeɪtɪŋ]
участвовать,
разделять
partition
[pɑːrˈtɪʃn]
[pɑːˈtɪʃ(ə)n]
partitioned
[parˈtɪʃənd]
[pɑːˈtɪʃənd]
partitioned
[parˈtɪʃənd]
[pɑːˈtɪʃənd]
partitioning
[parˈtɪʃənɪŋ]
[pɑːˈtɪʃənɪŋ]
разделять,
разбить,
перегородить
partner
[ˈpɑːrtnər]
[ˈpɑːtnə]
partnered
[ˈpɑːrtnəd]
[ˈpɑːtnəd]
partnered
[ˈpɑːrtnəd]
[ˈpɑːtnəd]
partnering
[ˈpɑːrtnərɪŋ]
[ˈpɑːtnərɪŋ]
сотрудничать,
быть партнером
party
[ˈpɑːrtɪ]
[ˈpɑːtɪ]
partied
[ˈpɑːrtɪd]
[ˈpɑːtɪd]
partied
[ˈpɑːrtɪd]
[ˈpɑːtɪd]
partying
[ˈpɑːrtɪɪŋ]
[ˈpɑːtɪɪŋ]
pass
[pæs]
[pɑːs]
passed
[ˈpæst]
[pɑːst]
passed
[ˈpæst]
[pɑːst]
passing
[ˈpæsɪŋ]
[ˈpɑːsɪŋ]
проходить,
передавать,
переходить
paste
[peɪst]
[peɪst]
pasted
[ˈpeɪstəd]
[ˈpeɪstɪd]
pasted
[ˈpeɪstəd]
[ˈpeɪstɪd]
pasting
[ˈpeɪstɪŋ]
[ˈpeɪstɪŋ]
вставить,
приклеивать,
оклеивать
patch
[pætʃ]
[pætʃ]
patched
[ˈpætʃt]
[pætʃt]
patched
[ˈpætʃt]
[pætʃt]
patching
[ˈpætʃɪŋ]
[ˈpætʃɪŋ]
латать,
исправлять,
заделать
pause
[pɔːz]
[pɔːz]
paused
[ˈpɒzd]
[pɔːzd]
paused
[ˈpɒzd]
[pɔːzd]
pausing
[ˈpɒzɪŋ]
[ˈpɔːzɪŋ]
останавливаться,
делать паузу,
медлить
pay
[peɪ]
[peɪ]
paid
[peɪd]
[peɪd]
paid
[peɪd]
[peɪd]
paying
[ˈpeɪɪŋ]
[ˈpeɪɪŋ]
платить,
выплачивать,
обращать
peak
[piːk]
[piːk]
peaked
[ˈpiːkt]
[piːkt]
peaked
[ˈpiːkt]
[piːkt]
peaking
[ˈpiːkɪŋ]
[ˈpiːkɪŋ]
достигнуть максимума,
достигать пика

LinguaBooster
изучение иностранных языков

Continue