LinguaBoosterlearning foreign languages

Italian verbs with translation - page 63

Infinito Gerundio Participio presente Participio passato Translation
innamorarsiinnamorandosiinnamorantesi falling in love
innescareinnescandoinnescante innescato trigger
innovareinnovandoinnovante innovato innovate
inoculareinoculandoinoculante inoculato inoculate
inoltrareinoltrandoinoltrante inoltrato forward,
submit
inondareinondandoinondante inondato flood
inquadrareinquadrandoinquadrante inquadrato -
inquinareinquinandoinquinante inquinato pollute
inquisireinquisendoinquirente inquisito -
insabbiareinsabbiandoinsabbiante insabbiato -
insaporireinsaporendoinsaporente insaporito -
inscenareinscenandoinscenante inscenato staging
inscrivereinscrivendoinscrivente inscritto inscribed
insegnareinsegnandoinsegnante insegnato teach,
teach you
inseguireinseguendoinseguente inseguito chase,
pursue,
track
inserireinserendoinserente inserito insert,
enter,
include
insinuareinsinuandoinsinuante insinuato insinuate
insistereinsistendoinsistente insistito insist,
emphasize
insorgereinsorgendoinsorgente insorto arise
inspirareinspirandoinspirante inspirato inspire