LinguaBoosterlearning foreign languages

French verbs with translation - page 74

Infinitif Participe présent Participe passé Translation
obtenir obtenant /ɔp.tə.nɑ̃/ obtenu /ɔp.tə.ny/ get,
obtain,
achieve
obturer obturant /ɔp.ty.ʁɑ̃/ obturé /ɔp.ty.ʁe/ -
obéir obéissant /ɔ.be.i.sɑ̃/ obéi /ɔ.be.i/ obey,
follow
occasionner occasionnant /ɔ.ka.zjɔ.nɑ̃/ occasionné /ɔ.ka.zjɔ.ne/ -
occlure occluant /ɔ.kly.ɑ̃/ occlus /ɔ.kly/ -
occulter occultant /ɔ.kyl.tɑ̃/ occulté /ɔ.kyl.te/ -
occuper occupant /ɔ.ky.pɑ̃/ occupé /ɔ.ky.pe/ occupy,
care,
take care
octroyer octroyant /ɔk.tʁwa.jɑ̃/ octroyé /ɔk.tʁwa.je/ grant,
provide
oeuvrer oeuvrant /œ.vʁɑ̃/ oeuvré /œ.vʁe/ -
offenser offensant /ɔ.fɑ̃.sɑ̃/ offensé /ɔ.fɑ̃.se/ -
officialiser officialisant /ɔ.fi.sja.li.zɑ̃/ officialisé /ɔ.fi.sja.li.ze/ -
officier officiant /ɔ.fi.sjɑ̃/ officié /ɔ.fi.sje/
offrir offrant /ɔ.fʁɑ̃/ offert /ɔ.fɛʁ/ offer
oindre oignant /wa.ɲɑ̃/ oint /wɛ̃/ -
omettre omettant /ɔ.mɛ.tɑ̃/ omis /ɔ.mi/ -
opiner opinant /ɔ.pi.nɑ̃/ opiné /ɔ.pi.ne/ -
opposer opposant /ɔ.po.zɑ̃/ opposé /ɔ.po.ze/ oppose,
object,
opposed
opter optant /ɔp.tɑ̃/ opté /ɔp.te/ opt
optimiser optimisant /ɔp.ti.mi.zɑ̃/ optimisé /ɔp.ti.mi.ze/ optimize
opérer opérant /ɔ.pe.ʁɑ̃/ opéré /ɔ.pe.ʁe/ operate