LinguaBoosterlearning foreign languages

English verbs with translation - page 93

Base Form Past Simple Past Participle Gerund
trap
[træp]
[træp]
trapped
[ˈtræpt]
[træpt]
trapped
[ˈtræpt]
[træpt]
trapping
[ˈtræpɪŋ]
[ˈtræpɪŋ]
travel
[ˈtrævl]
[ˈtræv(ə)l]
traveled
[ˈtrævəld]
[ˈtrævəld]
traveled
[ˈtrævəld]
[ˈtrævəld]
travelled
[ˈtrævld]
[ˈtræv(ə)ld]
traverse
[trəˈvɜːrs]
[ˈtrævɜːs]
traversed
[trəˈvɜːst]
[ˈtrævɜːst]
traversed
[trəˈvɜːst]
[ˈtrævɜːst]
traversing
[trəˈvɜːsɪŋ]
[ˈtrævɜːsɪŋ]
treasure
[ˈtreʒər]
[ˈtreʒə]
treasured
[ˈtreʒərd]
[ˈtreʒəd]
treasured
[ˈtreʒərd]
[ˈtreʒəd]
treasuring
[ˈtreʒərɪŋ]
[ˈtreʒərɪŋ]
treat
[triːt]
[triːt]
treated
[ˈtriːtəd]
[ˈtriːtɪd]
treated
[ˈtriːtəd]
[ˈtriːtɪd]
treating
[ˈtriːtɪŋ]
[ˈtriːtɪŋ]
trespass
[ˈtrespəs]
[ˈtrespəs]
trespassed
[ˈtrespəst]
[ˈtrespəst]
trespassed
[ˈtrespəst]
[ˈtrespəst]
trespassing
[ˈtreˌspæsɪŋ]
[ˈtrespəsɪŋ]
trick
[trɪk]
[trɪk]
tricked
[ˈtrɪkt]
[trɪkt]
tricked
[ˈtrɪkt]
[trɪkt]
tricking
[ˈtrɪkɪŋ]
[ˈtrɪkɪŋ]
trigger
[ˈtrɪɡər]
[ˈtrɪɡə]
triggered
[ˈtrɪɡərd]
[ˈtrɪɡəd]
triggered
[ˈtrɪɡərd]
[ˈtrɪɡəd]
triggering
[ˈtrɪɡərɪŋ]
[ˈtrɪɡərɪŋ]
trim
[trɪm]
[trɪm]
trimmed
[ˈtrɪmd]
[trɪmd]
trimmed
[ˈtrɪmd]
[trɪmd]
trimming
[ˈtrɪmɪŋ]
[ˈtrɪmɪŋ]
trip
[trɪp]
[trɪp]
tripped
[ˈtrɪpt]
[trɪpt]
tripped
[ˈtrɪpt]
[trɪpt]
tripping
[ˈtrɪpɪŋ]
[ˈtrɪpɪŋ]
trouble
[ˈtrʌbl]
[ˈtrʌb(ə)l]
troubled
[ˈtrʌbld]
[ˈtrʌb(ə)ld]
troubled
[ˈtrʌbld]
[ˈtrʌb(ə)ld]
troubling
[ˈtrʌbəlɪŋ]
[ˈtrʌblɪŋ]
trump
[trʌmp]
[trʌmp]
trumped
[ˈtrəmpt]
[trʌmpt]
trumped
[ˈtrəmpt]
[trʌmpt]
trumping
[ˈtrʌmpɪŋ]
[ˈtrʌmpɪŋ]
trust
[trʌst]
[trʌst]
trusted
[ˈtrʌstɪd]
[ˈtrʌstɪd]
trusted
[ˈtrʌstɪd]
[ˈtrʌstɪd]
trusting
[ˈtrʌstɪŋ]
[ˈtrʌstɪŋ]
try
[traɪ]
[traɪ]
tried
[traɪd]
[traɪd]
tried
[traɪd]
[traɪd]
trying
[ˈtraɪɪŋ]
[ˈtraɪɪŋ]
tuck
[tʌk]
[tʌk]
tucked
[ˈtəkt]
[tʌkt]
tucked
[ˈtəkt]
[tʌkt]
tucking
[ˈtʌkɪŋ]
[ˈtʌkɪŋ]
tumble
[ˈtʌmbl]
[ˈtʌmb(ə)l]
tumbled
[ˈtʌmbəld]
[ˈtʌmbəld]
tumbled
[ˈtʌmbəld]
[ˈtʌmbəld]
tumbling
[ˈtʌmbəlɪŋ]
[ˈtʌmbəlɪŋ]
turn
[tɜːrn]
[tɜːn]
turned
[ˈtɜːnd]
[tɜːnd]
turned
[ˈtɜːnd]
[tɜːnd]
turning
[ˈtɜːrnɪŋ]
[ˈtɜːnɪŋ]
tweak
[twiːk]
[twiːk]
tweaked
[ˈtwiːkt]
[twiːkt]
tweaked
[ˈtwiːkt]
[twiːkt]
tweaking
[ˈtwiːkɪŋ]
[ˈtwiːkɪŋ]
twist
[twɪst]
[twɪst]
twisted
[ˈtwɪstɪd]
[ˈtwɪstɪd]
twisted
[ˈtwɪstɪd]
[ˈtwɪstɪd]
twisting
[ˈtwɪstɪŋ]
[ˈtwɪstɪŋ]
type
[taɪp]
[taɪp]
typed
[ˈtaɪpt]
[taɪpt]
typed
[ˈtaɪpt]
[taɪpt]
typing
[ˈtaɪpɪŋ]
[ˈtaɪpɪŋ]