LinguaBoosterlearning foreign languages

English verbs with translation - page 78

Base Form Past Simple Past Participle Gerund
scare
[sker]
[skeə]
scared
[skerd]
[skeəd]
scared
[skerd]
[skeəd]
scaring
[ˈskerɪŋ]
[ˈskeərɪŋ]
scatter
[ˈskætər]
[ˈskætə]
scattered
[ˈskætərd]
[ˈskætəd]
scattered
[ˈskætərd]
[ˈskætəd]
scattering
[ˈskætərɪŋ]
[ˈskætərɪŋ]
schedule
[ˈskedʒuːl]
[ˈʃedjuːl]
scheduled
[ˈskedʒuːld]
[ˈʃedjuːld]
scheduled
[ˈskedʒuːld]
[ˈʃedjuːld]
scheduling
[ˈskedʒuːlɪŋ]
[ˈʃedjuːlɪŋ]
scoop
[skuːp]
[skuːp]
scooped
[ˈskuːpt]
[skuːpt]
scooped
[ˈskuːpt]
[skuːpt]
scooping
[ˈskuːpɪŋ]
[ˈskuːpɪŋ]
score
[skɔːr]
[skɔː]
scored
[ˈskɔːrd]
[skɔːd]
scored
[ˈskɔːrd]
[skɔːd]
scoring
[ˈskɔːrɪŋ]
[ˈskɔːrɪŋ]
scour
[ˈskaʊər]
[ˈskaʊə]
scoured
[ˈskaʊərd]
[ˈskaʊəd]
scoured
[ˈskaʊərd]
[ˈskaʊəd]
scouring
[ˈskaʊərɪŋ]
[ˈskaʊərɪŋ]
scout
[skaʊt]
[skaʊt]
scouted
[ˈskaʊtəd]
[ˈskaʊtɪd]
scouted
[ˈskaʊtəd]
[ˈskaʊtɪd]
scouting
[ˈskaʊtɪŋ]
[ˈskaʊtɪŋ]
scramble
[ˈskræmbl]
[ˈskræmb(ə)l]
scrambled
[ˈskræmbəld]
[ˈskræmbəld]
scrambled
[ˈskræmbəld]
[ˈskræmbəld]
scrambling
[ˈskræmblɪŋ]
[ˈskræmblɪŋ]
scrap
[skræp]
[skræp]
scrapped
[ˈskræpt]
[skræpt]
scrapped
[ˈskræpt]
[skræpt]
scrapping
[ˈskræpɪŋ]
[ˈskræpɪŋ]
scratch
[skrætʃ]
[skrætʃ]
scratched
[ˈskrætʃt]
[skrætʃt]
scratched
[ˈskrætʃt]
[skrætʃt]
scratching
[ˈskrætʃɪŋ]
[ˈskrætʃɪŋ]
scream
[skriːm]
[skriːm]
screamed
[ˈskriːmd]
[skriːmd]
screamed
[ˈskriːmd]
[skriːmd]
screaming
[ˈskriːmɪŋ]
[ˈskriːmɪŋ]
screen
[skriːn]
[skriːn]
screened
[ˈskriːnd]
[skriːnd]
screened
[ˈskriːnd]
[skriːnd]
screening
[ˈskriːnɪŋ]
[ˈskriːnɪŋ]
scroll
[skrəʊl]
[skrəʊl]
scrolled
[skrəʊld]
[skrəʊld]
scrolled
[skrəʊld]
[skrəʊld]
scrolling
[ˈskrəʊlɪŋ]
[ˈskrəʊlɪŋ]
scrub
[skrʌb]
[skrʌb]
scrubbed
[ˈskrəbd]
[skrʌbd]
scrubbed
[ˈskrəbd]
[skrʌbd]
scrubbing
[ˈskrʌbɪŋ]
[ˈskrʌbɪŋ]
scrutinize
[ˈskruːtənaɪz]
[ˈskruːtɪnaɪz]
scrutinized
[ˈskruːtəˌnaɪzd]
[ˈskruːtɪnaɪzd]
scrutinized
[ˈskruːtəˌnaɪzd]
[ˈskruːtɪnaɪzd]
scrutinizing
[ˈskruːtəˌnaɪzɪŋ]
[ˈskruːtɪnaɪzɪŋ]
seal
[siːl]
[siːl]
sealed
[ˈsiːld]
[siːld]
sealed
[ˈsiːld]
[siːld]
sealing
[ˈsiːlɪŋ]
[ˈsiːlɪŋ]
search
[sɜːrtʃ]
[sɜːtʃ]
searched
[ˈsɜːtʃt]
[sɜːtʃt]
searched
[ˈsɜːtʃt]
[sɜːtʃt]
searching
[ˈsɜːrtʃɪŋ]
[ˈsɜːtʃɪŋ]
season
[ˈsiːzn]
[ˈsiːz(ə)n]
seasoned
[ˈsiːznd]
[ˈsiːznd]
seasoned
[ˈsiːznd]
[ˈsiːznd]
seasoning
[ˈsiːzənɪŋ]
[ˈsiːz(ə)nɪŋ]
seat
[siːt]
[siːt]
seated
[ˈsiːtəd]
[ˈsiːtɪd]
seated
[ˈsiːtəd]
[ˈsiːtɪd]
seating
[ˈsiːtɪŋ]
[ˈsiːtɪŋ]
second
[ˈsekənd]
[ˈsek(ə)nd]
seconded
[ˈsekəndəd]
[sɪˈkɒndɪd]
seconded
[ˈsekəndəd]
[sɪˈkɒndɪd]
seconding
[sɪˈkɒndɪŋ]
[sɪˈkɒndɪŋ]

LinguaBooster
learning foreign languages

Continue