LinguaBoosterlearning foreign languages

English verbs with translation - page 62

Base Form Past Simple Past Participle Gerund
pinpoint
[ˈpɪnpɔɪnt]
[ˈpɪnpɔɪnt]
pinpointed
[ˈpɪnˈpɔɪntəd]
[ˈpɪnpɔɪntɪd]
pinpointed
[ˈpɪnˈpɔɪntəd]
[ˈpɪnpɔɪntɪd]
pinpointing
[ˈpɪnˈpɔɪntɪŋ]
[ˈpɪnpɔɪntɪŋ]
pitch
[pɪtʃ]
[pɪtʃ]
pitched
[ˈpɪtʃt]
[pɪtʃt]
pitched
[ˈpɪtʃt]
[pɪtʃt]
pitching
[ˈpɪtʃɪŋ]
[ˈpɪtʃɪŋ]
place
[pleɪs]
[pleɪs]
placed
[ˈpleɪst]
[ˈpleɪst]
placed
[ˈpleɪst]
[ˈpleɪst]
placing
[ˈpleɪsɪŋ]
[ˈpleɪsɪŋ]
plan
[plæn]
[plæn]
planned
[ˈplænd]
[plænd]
planned
[ˈplænd]
[plænd]
planning
[ˈplænɪŋ]
[ˈplænɪŋ]
plant
[plænt]
[plɑːnt]
planted
[ˈplæntəd]
[ˈplɑːntɪd]
planted
[ˈplæntəd]
[ˈplɑːntɪd]
planting
[ˈplæntɪŋ]
[ˈplɑːntɪŋ]
play
[pleɪ]
[pleɪ]
played
[ˈpleɪd]
[ˈpleɪd]
played
[ˈpleɪd]
[ˈpleɪd]
playing
[ˈpleɪɪŋ]
[ˈpleɪɪŋ]
plead
[pliːd]
[pliːd]
pleaded
[ˈpliːdəd]
[ˈpliːdɪd]
pleaded
[ˈpliːdəd]
[ˈpliːdɪd]
pleading
[ˈpliːdɪŋ]
[ˈpliːdɪŋ]
please
[pliːz]
[pliːz]
pleased
[pliːzd]
[pliːzd]
pleased
[pliːzd]
[pliːzd]
pleasing
[ˈpliːzɪŋ]
[ˈpliːzɪŋ]
pledge
[pledʒ]
[pledʒ]
pledged
[ˈpledʒd]
[pledʒd]
pledged
[ˈpledʒd]
[pledʒd]
pledging
[ˈpledʒɪŋ]
[ˈpledʒɪŋ]
plot
[plɑːt]
[plɒt]
plotted
[ˈplɑːtəd]
[ˈplɒtɪd]
plotted
[ˈplɑːtəd]
[ˈplɒtɪd]
plotting
[ˈplɑːtɪŋ]
[ˈplɒtɪŋ]
plug
[plʌɡ]
[plʌɡ]
plugged
[ˈpləɡd]
[plʌɡd]
plugged
[ˈpləɡd]
[plʌɡd]
plugging
[ˈplʌɡɪŋ]
[ˈplʌɡɪŋ]
plunge
[plʌndʒ]
[plʌn(d)ʒ]
plunged
[ˈpləndʒd]
[plʌndʒd]
plunged
[ˈpləndʒd]
[plʌndʒd]
plunging
[ˈplʌndʒɪŋ]
[ˈplʌndʒɪŋ]
point
[pɔɪnt]
[pɔɪnt]
pointed
[ˈpɔɪntɪd]
[ˈpɔɪntɪd]
pointed
[ˈpɔɪntɪd]
[ˈpɔɪntɪd]
pointing
[ˈpɔɪntɪŋ]
[ˈpɔɪntɪŋ]
polish
[ˈpəʊlɪʃ]
[ˈpɒlɪʃ]
polished
[ˈpɑːlɪʃt]
[ˈpɒlɪʃt]
polished
[ˈpɑːlɪʃt]
[ˈpɒlɪʃt]
polishing
[ˈpɑːlɪʃɪŋ]
[ˈpɒlɪʃɪŋ]
poll
[pəʊl]
[pəʊl]
polled
[pəʊld]
[pəʊld]
polled
[pəʊld]
[pəʊld]
polling
[ˈpəʊlɪŋ]
[ˈpəʊlɪŋ]
ponder
[ˈpɑːndər]
[ˈpɒndə]
pondered
[ˈpɑːndərd]
[ˈpɒndəd]
pondered
[ˈpɑːndərd]
[ˈpɒndəd]
pondering
[ˈpɑːndərɪŋ]
[ˈpɒndərɪŋ]
populate
[ˈpɑːpjʊleɪt]
[ˈpɒpjʊleɪt]
populated
[ˈpɑːpjəˌletəd]
[ˈpɒpjʊleɪtɪd]
populated
[ˈpɑːpjəˌletəd]
[ˈpɒpjʊleɪtɪd]
populating
[ˈpɑːpjəˌletɪŋ]
[ˈpɒpjʊleɪtɪŋ]
portray
[pɔːrˈtreɪ]
[pɔːˈtreɪ]
portrayed
[pɔːrˈtreɪd]
[pɔːˈtreɪd]
portrayed
[pɔːrˈtreɪd]
[pɔːˈtreɪd]
portraying
[pɔːrˈtreɪɪŋ]
[pɔːˈtreɪɪŋ]
pose
[pəʊz]
[pəʊz]
posed
[pəʊzd]
[pəʊzd]
posed
[pəʊzd]
[pəʊzd]
posing
[ˈpəʊzɪŋ]
[ˈpəʊzɪŋ]
position
[pəˈzɪʃn]
[pəˈzɪʃ(ə)n]
positioned
[pəˈzɪʃənd]
[pəˈzɪʃənd]
positioned
[pəˈzɪʃənd]
[pəˈzɪʃənd]
positioning
[pəˈzɪʃənɪŋ]
[pəˈzɪʃənɪŋ]