LinguaBoosterlearning foreign languages

English verbs with translation - page 31

Base Form Past Simple Past Participle Gerund
elicit
[ɪˈlɪsɪt]
[ɪˈlɪsɪt]
elicited
[ɪˈlɪsɪtɪd]
[ɪˈlɪsɪtɪd]
elicited
[ɪˈlɪsɪtɪd]
[ɪˈlɪsɪtɪd]
eliciting
[ɪˈlɪsɪtɪŋ]
[ɪˈlɪsɪtɪŋ]
eliminate
[ɪˈlɪmɪneɪt]
[ɪˈlɪmɪneɪt]
eliminated
[əˈlɪməˌnetəd]
[ɪˈlɪmɪneɪtɪd]
eliminated
[əˈlɪməˌnetəd]
[ɪˈlɪmɪneɪtɪd]
eliminating
[əˈlɪməˌnetɪŋ]
[ɪˈlɪmɪneɪtɪŋ]
elongate
[ɪˈlɔːŋɡeɪt]
[ˈiːlɒŋɡeɪt]
elongated
[ɪˈlɔːŋˌɡeɪtɪd]
[ˈiːlɒŋɡeɪtɪd]
elongated
[ɪˈlɔːŋˌɡeɪtɪd]
[ˈiːlɒŋɡeɪtɪd]
elongating
[ˈiːlɒŋɡeɪtɪŋ]
[ˈiːlɒŋɡeɪtɪŋ]
email
[ˈiːmeɪl]
[ˈiːmeɪl]
emailed
[ˈiːmeld]
[ˈiːmeɪld]
emailed
[ˈiːmeld]
[ˈiːmeɪld]
emailing
[ˈiːmelɪŋ]
[ˈiːmeɪlɪŋ]
embark
[ɪmˈbɑːrk]
[ɪmˈbɑːk]
embarked
[ɪmˈbɑːkt]
[ɪmˈbɑːkt]
embarked
[ɪmˈbɑːkt]
[ɪmˈbɑːkt]
embarking
[ɪmˈbɑːkɪŋ]
[ɪmˈbɑːkɪŋ]
embarrass
[ɪmˈbærəs]
[ɪmˈbærəs]
embarrassed
[ɪmˈbærəst]
[ɪmˈbærəst]
embarrassed
[ɪmˈbærəst]
[ɪmˈbærəst]
embarrassing
[ɪmˈbærəsɪŋ]
[ɪmˈbærəsɪŋ]
embed
[ɪmˈbed]
[ɪmˈbed]
embedded
[ɪmˈbedɪd]
[ɪmˈbedɪd]
embedded
[ɪmˈbedɪd]
[ɪmˈbedɪd]
embedding
[ɪmˈbedɪŋ]
[ɪmˈbedɪŋ]
embody
[ɪmˈbɑːdɪ]
[ɪmˈbɒdɪ]
embodied
[emˈbɑːdɪd]
[ɪmˈbɒdɪd]
embodied
[emˈbɑːdɪd]
[ɪmˈbɒdɪd]
embodying
[ɪmˈbɒdɪɪŋ]
[ɪmˈbɒdɪɪŋ]
embrace
[ɪmˈbreɪs]
[ɪmˈbreɪs]
embraced
[ɪmˈbreɪst]
[ɪmˈbreɪst]
embraced
[ɪmˈbreɪst]
[ɪmˈbreɪst]
embracing
[emˈbreɪsɪŋ]
[ɪmˈbreɪsɪŋ]
emerge
[ɪˈmɜːrdʒ]
[ɪˈmɜːdʒ]
emerged
[ˌɪˈmɜːdʒd]
[ɪˈmɜːdʒd]
emerged
[ˌɪˈmɜːdʒd]
[ɪˈmɜːdʒd]
emerging
[ɪˈmɜrdʒɪŋ]
[ɪˈmɜːdʒɪŋ]
emphasiseemphasisedemphasisedemphasising
emphasize
[ˈemfəsaɪz]
[ˈemfəsaɪz]
emphasized
[ˈemfəˌsaɪzd]
[ˈemfəsaɪzd]
emphasized
[ˈemfəˌsaɪzd]
[ˈemfəsaɪzd]
emphasizing
[ˈemfəˌsaɪzɪŋ]
[ˈemfəsaɪzɪŋ]
employ
[ɪmˈplɔɪ]
[ɪmˈplɔɪ]
emploiedemploiedemploying
[ɪmˈplɔɪɪŋ]
[ɪmˈplɔɪɪŋ]
empower
[ɪmˈpaʊər]
[ɪmˈpaʊə]
empowered
[ˌɪmˈpaʊərd]
[ɪmˈpaʊəd]
empowered
[ˌɪmˈpaʊərd]
[ɪmˈpaʊəd]
empowering
[ˌɪmˈpaʊərɪŋ]
[ɪmˈpaʊərɪŋ]
emulate
[ˈemjʊleɪt]
[ˈemjʊleɪt]
emulated
[ˈemjʊleɪtɪd]
[ˈemjʊleɪtɪd]
emulated
[ˈemjʊleɪtɪd]
[ˈemjʊleɪtɪd]
emulating
[ˈemjəˌletɪŋ]
[ˈemjʊleɪtɪŋ]
enable
[ɪˈneɪbl]
[ɪˈneɪb(ə)l]
enabled
[ɪˈneɪbəld]
[ɪˈneɪbəld]
enabled
[ɪˈneɪbəld]
[ɪˈneɪbəld]
enabling
[eˈneɪbəlɪŋ]
[ɪˈneɪbəlɪŋ]
enact
[ɪˈnækt]
[ɪˈnækt]
enacted
[ɪˈnæktɪd]
[ɪˈnæktɪd]
enacted
[ɪˈnæktɪd]
[ɪˈnæktɪd]
enacting
[eˈnæktɪŋ]
[ɪˈnæktɪŋ]
encapsulate
[ɪnˈkæpsjʊleɪt]
[ɪnˈkæpsjʊleɪt]
encapsulated
[ɪnˈkæpsjʊleɪtɪd]
[ɪnˈkæpsjʊleɪtɪd]
encapsulated
[ɪnˈkæpsjʊleɪtɪd]
[ɪnˈkæpsjʊleɪtɪd]
encapsulating
[enˈkæpsəˌletɪŋ]
[ɪnˈkæpsjʊleɪtɪŋ]
enchant
[ɪnˈtʃænt]
[ɪnˈtʃɑːnt]
enchanted
[ɪnˈtʃæntɪd]
[ɪnˈtʃɑːntɪd]
enchanted
[ɪnˈtʃæntɪd]
[ɪnˈtʃɑːntɪd]
enchanting
[ɪnˈtʃæntɪŋ]
[ɪnˈtʃɑːntɪŋ]
encircle
[ɪnˈsɜːrkl]
[ɪnˈsɜːk(ə)l]
encircled
[enˈsɜːkəld]
[ɪnˈsɜːkəld]
encircled
[enˈsɜːkəld]
[ɪnˈsɜːkəld]
encircling
[enˈsɜːkəlɪŋ]
[ɪnˈsɜːkəlɪŋ]