LinguaBoosterlearning foreign languages

English verbs with translation - page 12

Base Form Past Simple Past Participle Gerund
butcher
[ˈbʊtʃər]
[ˈbʊtʃə]
butchered
[ˈbʊtʃərd]
[ˈbʊtʃəd]
butchered
[ˈbʊtʃərd]
[ˈbʊtʃəd]
butchering
[ˈbʊtʃərɪŋ]
[ˈbʊtʃərɪŋ]
buy
[baɪ]
[baɪ]
bought
[bɔːt]
[bɔːt]
bought
[bɔːt]
[bɔːt]
buying
[ˈbaɪɪŋ]
[ˈbaɪɪŋ]
bypass
[ˈbaɪpæs]
[ˈbæɪpɑːs]
bypassed
[ˈbaɪˌpæst]
[ˈbæɪpɑːst]
bypassed
[ˈbaɪˌpæst]
[ˈbæɪpɑːst]
bypassing
[ˈbaɪˌpæsɪŋ]
[ˈbæɪpɑːsɪŋ]
calculate
[ˈkælkjʊleɪt]
[ˈkælkjʊleɪt]
calculated
[ˈkælkjʊleɪtɪd]
[ˈkælkjʊleɪtɪd]
calculated
[ˈkælkjʊleɪtɪd]
[ˈkælkjʊleɪtɪd]
calculating
[ˈkælkjʊleɪtɪŋ]
[ˈkælkjʊleɪtɪŋ]
call
[kɔːl]
[kɔːl]
called
[ˈkɒld]
[kɔːld]
called
[ˈkɒld]
[kɔːld]
calling
[ˈkɔːlɪŋ]
[ˈkɔːlɪŋ]
calm
[kɑːm]
[kɑːm]
calmed
[ˈkɑːmd]
[kɑːmd]
calmed
[ˈkɑːmd]
[kɑːmd]
calming
[ˈkɑːmɪŋ]
[ˈkɑːmɪŋ]
cancel
[ˈkænsl]
[ˈkæns(ə)l]
canceled
[ˈkænsəld]
[ˈkænsəld]
canceled
[ˈkænsəld]
[ˈkænsəld]
cancelled
[ˈkænsəld]
[ˈkænsəld]
canvass
[ˈkænvəs]
[ˈkænvəs]
canvassed
[ˈkænvəst]
[ˈkænvəst]
canvassed
[ˈkænvəst]
[ˈkænvəst]
canvassing
[ˈkænvəsɪŋ]
[ˈkænvəsɪŋ]
captivate
[ˈkæptɪveɪt]
[ˈkæptɪveɪt]
captivated
[ˈkæptɪˌvetəd]
[ˈkæptɪveɪtɪd]
captivated
[ˈkæptɪˌvetəd]
[ˈkæptɪveɪtɪd]
captivating
[ˈkæptɪveɪtɪŋ]
[ˈkæptɪveɪtɪŋ]
capture
[ˈkæptʃər]
[ˈkæptʃə]
captured
[ˈkæptʃərd]
[ˈkæptʃəd]
captured
[ˈkæptʃərd]
[ˈkæptʃəd]
capturing
[ˈkæptʃərɪŋ]
[ˈkæptʃərɪŋ]
care
[ker]
[keə]
cared
[ˈkerd]
[keəd]
cared
[ˈkerd]
[keəd]
caring
[ˈkerɪŋ]
[ˈkeərɪŋ]
carry
[ˈkærɪ]
[ˈkærɪ]
carried
[ˈkærɪd]
[ˈkærɪd]
carried
[ˈkærɪd]
[ˈkærɪd]
carrying
[ˈkærɪɪŋ]
[ˈkærɪɪŋ]
carve
[kɑːrv]
[kɑːv]
carved
[ˈkɑːrvd]
[kɑːvd]
carved
[ˈkɑːrvd]
[kɑːvd]
carving
[ˈkɑːrvɪŋ]
[ˈkɑːvɪŋ]
cast
[kæst]
[kɑːst]
cast
[kæst]
[kɑːst]
cast
[kæst]
[kɑːst]
casted
catalysecatalysedcatalysedcatalysing
catch
[kætʃ]
[kætʃ]
caught
[kɔːt]
[kɔːt]
caught
[kɔːt]
[kɔːt]
catching
[ˈkætʃɪŋ]
[ˈkætʃɪŋ]
categorize
[ˈkætəɡəraɪz]
[ˈkætəɡəræɪz]
categorized
[ˈkætəɡəˌraɪzd]
[ˈkætɪɡəræɪzd]
categorized
[ˈkætəɡəˌraɪzd]
[ˈkætɪɡəræɪzd]
categorizing
[ˈkætəɡəˌraɪzɪŋ]
[ˈkætɪɡəræɪzɪŋ]
cater
[ˈkeɪtər]
[ˈkeɪtə]
catered
[ˈkeɪtərd]
[ˈkeɪtəd]
catered
[ˈkeɪtərd]
[ˈkeɪtəd]
catering
[ˈkeɪtərɪŋ]
[ˈkeɪtərɪŋ]
cause
[kɔːz]
[kɔːz]
caused
[ˈkɑːzd]
[kɔːzd]
caused
[ˈkɑːzd]
[kɔːzd]
causing
[ˈkɑːzɪŋ]
[ˈkɔːzɪŋ]
caution
[ˈkɔːʃn]
[ˈkɔːʃ(ə)n]
cautioned
[ˈkɑːʃənd]
[ˈkɔːʃənd]
cautioned
[ˈkɑːʃənd]
[ˈkɔːʃənd]
cautioning
[ˈkɒʃənɪŋ]
[ˈkɔːʃənɪŋ]